Hur hamnar man i koma?

faktaKoma är ett allvarligt tillstånd som oftast beror på en sjukdom eller att du har skadats på något vis.

Diabeteskoma

Diabeteskoma

faktaNär blodsockernivåerna går upp alldeles för mycket utan att du som typ 1-diabetiker får något insulin kan det leda till att du hamnar i en diabeteskoma.

insulin-socker

Insulinkoma

För höga insulinvärden kan leda till att en diabetiker hamnar i koma.

Konstgjort koma

Konstgjort koma

faktaKonstgjort koma används för att hjälpa till med återhämtningen efter ett hjärntrauma. Det innebär att läkaren under kontrollerade former sätter hjärnan ur funktion.

Liknande artiklar