Diabeteskoma

När blodsockernivån går upp alldeles för mycket utan att du som typ 1-diabetiker får något insulin kan det leda till att du hamnar i en diabeteskoma.


Diabeteskoma

Diabeteskoma – kan gå snabbt

Vid diabeteskoma blir insulinvärdena i blodet alldeles för låga och blodsockernivån för hög. Detta kan gå mycket snabbt om du inte är uppmärksam, i vissa fall tar det bara ett dygn.

Symptom

Symptomen i förstadiet till diabeteskoma är mycket tydliga, om du vet om vad du ska vara extra uppmärksam på:

  • Andfåddhet
  • Aceton- eller fruktdoft i luften du andas ut
  • Illamående
  • Kräkningar
  • Extrem törst
  • Torr i munnen
  • Trötthet
  • Behöver gå på toa för att kissa ofta

Diabeteskoma – en syraförgiftning

När du får för lite insulin i blodet gör det att sockret stannar kvar i blodet. Detta gör att blodsockernivån stiger samtidigt som cellerna svälter, då de inte kan ta upp någon energi från sockret.

Cellerna tar då istället sin energi från fettet i kroppen och när det går för fort börjar kroppen att bilda syror som kallas för ketoner, vilket gör att blodet blir väldigt surt.

Alldeles för mycket ketoner i kroppen är skadligt för oss vilket i sin tur leder till förgiftningen, som med andra ord kallas för ketoacidos.

Hur kan du hjälpa en medvetslös?

Som anhörig eller om du är närvarande när någon med diabetes förlorar medvetande ska du genast hjälpa personen till sjukhuset. Försök aldrig ge någonting att dricka till en person som är medvetslös.

Du ska heller inte hjälpa att ge en medvetslös person insulin. Diabetiker kan även drabbas av insulinkoma. Då är insulinhalterna, tvärtom mot diabeteskoma, väldigt höga. Båda situationerna kan innebära att personen blir medvetslös. Enbart efter att en läkare har undersökt insulinvärden bör hen ge patienten insulin.