Koma – medvetslöshet

Att hamna i koma är i stort sett detsamma som att vara medvetslös. Du är okontaktbar och kan inte respondera på det som sker runt omkring dig. Koma är ett allvarligt tillstånd som oftast beror på en sjukdom eller att du har skadats på något vis. Ring 112!


Orsaker till koma

  • Diabetes
  • Epilepsi
  • Hjärninfarkt (stroke)
  • Hjärnhinneinflammation
  • Hjärntumör
  • Skador eller olyckor
  • Förgiftningar
  • Förändrad hjärtrytm
  • Problem med andningen
  • Allvarlig rubbad saltbalans om kroppen njurar eller lever har funktionsnedsättning

Framstupa (stabilt) sidoläge

Om du märker att någon förlorar medvetandet är det bråttom att komma in till sjukhuset. Det som kan hända när du förlorar medvetandet är att luftrören blir igentäppta för att tungan åker tillbaka i svalget. För att göra luftvägarna fria ska du lägga den som förlorat medvetandet eller hamnat i koma, i framstupa (stabilt) sidoläge.

Lägg då personen på sidan med det översta benet böjt över det andra, knät på det översta benet ska med andra ord helst vidröra marken. Detta hindrar personen att falla tillbaka på rygg. Lägg sedan den övre handen under motsatt kind för att på så vis hålla luftvägarna helt fria. Skulle det dessutom uppstå kräkningar riskerar inte personen att kvävas.

Kontrollera andningen och pulsen

koma-testÄr någon medvetslös är det viktigaste att kontrollera att personen andas och har en puls. Skulle andningen eller pulsen inte kännas måste hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart. Detta för att hjärnan inte ska bli skadad av syrebrist, det räcker nämligen bara med några minuter för att få bestående men.

Under tiden du utför hjärt- och lungräddning ska du be någon att snabbt ringa en ambulans. Hjärt- och lungräddningen fortsätter under ambulansfärden in till akuten.

Undersökningar

För att kunna ta reda på vad det är som har varit anledningen till att en person blivit medvetslös eller hamnat i koma måste läkarna göra en mängd olika undersökningar.

Exempelvis brukar läkaren kontrollera pupillerna, ta ett EKG, kontrollera blodtryck och puls samt ta blodprover. EKG är en undersökning som görs för att kontrollera hjärtats elektriska aktivitet.

Konstgjort koma

Det finns någonting som kallas för konstgjort koma. Det är en behandlingsform som används när patienter utsatts för ett hjärntrauma. Man använder då konstgjorda tekniker för att försätta patienten i koma, detta för att ge hjärnan lugn och ro. På så vis kan hjärnan återhämta sig snabbare.

Det finns två olika tekniker som används vid konstgjort koma, nedkylning och narkos.

Vill du läsa mer om hur konstgjort koma fungerar kan du göra det här.