Fakta

Koma – medvetslöshet

Att hamna i koma är i stort sett detsamma som att vara medvetslös. Du är okontaktbar och kan inte respondera på det som sker runt omkring dig. Koma är ett allvarligt tillstånd som oftast beror på en sjukdom eller att du har skadats på något vis. Ring 112!

Diabeteskoma

Du som är typ 1-diabetiker kan hamna i diabeteskoma

Konstgjort koma

För att kroppen ska återhämta sig efter ettt hjärntrauma

Insulinkoma

För höga insulinvärden kan leda till att en diabetiker hamnar i koma.