Konstgjort koma

Konstgjort koma används för att hjälpa till med återhämtningen efter ett hjärntrauma. Det innebär att läkaren under kontrollerade former sätter hjärnan ur funktion.


Konstgjort koma

Konstgjort koma – för återhämtning

Vid en traumatisk olycka, skada eller sjukdom kan konstgjort koma hjälpa patienten att snabbare kunna återhämta sig.

Nedkylning eller narkos

Att få en patient i koma på konstgjord väg går till på två olika sätt. Den ena metoden går ut på att med hjälp av narkosmedel hålla patienten sovande i ett komaliknande tillstånd. En annan metod som används vid konstgjort koma är nedkylning. Metoden fungerar på det vis att patienten blir nedkyld till ungefär 33-34 grader. Båda dessa metoder går att göra reversibla. Det vill säga att patienten vaknar igen.

Hjärnan får lugn och ro

När kroppen hamnar i detta komatillstånd kopplar hjärnan av. Vid exempelvis en drunkningsolycka eller ett hjärntrauma är det viktigt att även hjärnan får vila för att lättare kunna återhämta sig.

Vid en nedkylning får patienten bedövning för att inte kroppen ska börja köldskaka. Därefter kopplas det på ett dropp med fyra-gradigt saltvatten. Detta gör att patienten kyls ned inifrån. Efter att allt dropp, cirka två liter, gått in i kroppen ska kroppstemperaturen ligga på cirka 33 grader och patienten befinner sig i konstgjort koma.

Kroppen hålls kall med hjälp av kylfiltar som byts ut mot värmefiltar när det är dags att vakna igen. Då värms kroppen upp med 0,3 grader per timme i totalt tio timmar.

För att kunna gynna återhämtningen av hjärnan kan det konstgjorda komat pågå, från några dagar, upp till flera månader. Har hjärnan däremot tagit allt för mycket stryk finns det ingen garanti för att behandlingen kommer att hjälpa.