Insulinkoma

Om du tar högre insulindos än du ska ha eller behöver drabbas du av lågt blodsocker. Hur lågt blodsockret sjunker beror på hur mycket insulin du tagit. Om du känner igen symtomen kan du snabbt balansera blodsockret själv men om det går för långt kan du hamna i en insulinkoma.


Insulinkoma – motsatsen till diabeteskoma

Vid insulinkänning kan du snabbt korrigera din blodsockernivå genom att äta eller dricka någonting sött.

I förstadiet till insulinkoma blir insulinvärdena i blodet väldigt höga. Det gör att blodsockernivån sjunker.

Detta kallas insulinkänning och många diabetiker känner igen symtomen och kan snabbt korrigera blodsockernivån själv genom att dricka eller äta någonting sött.

Till exempel druvsockertabletter, juice, söt saft eller mjölk kan höja blodsockernivån snabbt.

Symptom

Symptomen på insulinkänning kan vara tydliga eller kan komma smygande. När du känner av dem bör du få i dig någonting sött för att höja blodsockret.

 • Hunger
 • Svettningar
 • Huvudvärk
 • Darrningar
 • Skakningar
 • Matthet
 • Blekhet
 • Hjärtklappning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oro
 • Yrsel
 • Förvirring
 • Aggressivitet

Insulinkoma

Om blodsockret blir för lågt och du inte hinner få i dig mat eller dryck kan du förlora medvetandet och hamna i en så kallad insulinkoma.

Som anhörig eller om du är närvarande när någon med diabetes förlorar medvetandet ska du genast hjälpa personen till sjukhuset. I förstadiet till insulinkoma kan du försöka hjälpa en diabetiker att få i sig någonting sött men försök aldrig ge en medvetslös person någonting att dricka.